Pomor i Strah – Vule Žurić

U ovom istorijskom romanu, Žurić opisuje epidemiju kuge u Irigu krajem osamnestog veka i način na koji se ona suzbila. Priča takođe ukazuje na odnose moćne imperije prema jednom od potlačenih naroda koji je sačinjava.

More