književna kritika

Pomor i Strah – Vule Žurić

June 24, 2020
U ovom istorijskom romanu, Žurić opisuje epidemiju kuge u Irigu krajem osamnestog veka i način na koji se ona suzbila. Priča takođe ukazuje na odnose moćne imperije prema jednom od potlačenih naroda koji je sačinjava.